Архівний відділ

Васильківської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 2 особи - начальник та головний спеціаліст.photo
Рубан Оксана Василівна

-

начальник архівного відділу Васильківської міської ради, призначена на посаду Розпорядженням №537/8.10 міського голови від 25.09.2001 р.

закінчила: в 1990 році Українську ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю «Захист рослин» та здобула кваліфікацію - вчений агроном; в 1999 році Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів Укрхарчопрому за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію - спеціаліст з обліку та аудиту.

До функцій начальника відділу відноситься керівництво діяльністю відділу, персональна відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затвердження функціональних обов'язків працівників відділу, видання у межах своєї компетенції наказів, організація і контроль їх виконання.photo
Пономаренко Олена Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу, призначена на посаду Розпорядженням №69к міського голови від 15.05.2005 р., в 2011 році

отримала базову вищу освіту в Білоцерківському аграрному університеті за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавр з права.

згідно посадової інструкції забезпечує виконання планів роботи відділу, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонту документів, їх оправлення та підшивки, перевірку наявності і стану документів, видачу документів користувачам, проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.